II. stupeň Jiráskova 317, Vysoké Mýto
Budovy II. stupně se nachází v centru města v dosahu autobusové i vlakové dopravy. Areál tvoří dvě budovy, školní hřiště, zahrada a jídelna. Jsou zde umístěny kmenové učebny 6. a 9. ročníků, odborné pracovny pro výuku informačních technologií, fyziky, chemie, pracovních činností(dílen), výtvarné výchovy a hudební výchovy, jazyková pracovna a školní cvičná kuchyňka. Školní družina zde má prostory pro ranní scházení a odpolední činnosti.

I. stupeň Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto
I. stupeň je sice umístěn na okraji města (u Penny Marketu), ale v uzavřeném areálu. Školní areál tvoří dvě budovy, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a školní zahrada. Součástí obou budov jsou kmenové učebny, školní družiny s ranním i odpoledním provozem a odborné pracovny pro výuku informačních technologií, výtvarné výchovy a hudební výchovy.

Fotogalerie

VÍCE +

Aktuality

VÍCE +

V rámci preventivního programu proběhla na I. stupni beseda s npor. Mgr. Šárkou Vlčkovou.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA také pro děti s odkladem povinné školní docházky.

TŘI ZÁKLADNÍ OTÁZKY, PROČ PRÁVĚ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


Na druhém stupni se zdárně rozběhl projekt \\\"cesta příběhů\\\". Jedná se o mimoškolní čtenářský klub určený prvotně romským dětem, ale otevřený je všem zájemcům. Partnerem projektu je Celé česko čte dětem o.p.s. Součástí čtenářškých dílen bude také cyklus scénického čtení \\\"Listování Lukáše Hejlíka\\\". Přejeme, aby dětem nadšení do čtení vydrželo.

Připravujeme


16. 3. 2017 ŠKOLA NANEČISTO 15.30 - 16.30 hod.- čtvrté setkání předškoláků s Krtečkem - téma: Krteček předškolákZÁPIS do 1. ročníku základního vzdělávání se uskuteční v pátek 7. dubna (13.00 – 17.00 hod.) a v sobotu 8. dubna (8.30 – 11.00 hod.) v budově I. stupně u Penny Marketu. 29.3. se koná výchovný koncert pro druhý stupeň: "devadesátá léta ve světové rockové hudbě". Zazní ukázky od Pink Floyd, Oasis, REM, Green Day, U2, Cold Play, Pearl Jam, Ramstein, Metalica.