Aktuality


Beseda

.

Žáci 4.C se během besedy s panem Víchem dozvěděli o práci archeologů a těmi se také v druhé části na chvíli stali. Prostřednictvím keramických a kamenných nálezů, které si mohli prohlédnout a prozkoumat, zjišťovali: jaký předmět právě drží v ruce, k čemu se využíval, z jakého materiálu je a z jaké doby pochází. Děti si besedu užily a s velkým díkem se s panem Víchem rozloučily.

.