Přípravná třída


Přípravná třída

7:45 - 8:00 scházení se na vyučování 8:00 - 8:45 1. činnostní blok 8:45 - 8:55 přestávka 8:55 - 9:40 2. činnostní blok 9:40 - 10:00 hygiena, svačina, relaxace 10:00 - 10:40 3. činnostní blok 10:40 - 10:50 přestávka 10:50 - 11:40 4. činnostní blok 11:40 - 12:00 hygiena, oběd, relaxace 12:00 - 16:30 pobyt ve školní družině (dle zájmu rodičů)

DALŠÍ NOVINKAPŘEDCHOZÍ NOVINKA